Αρχική .::. ΠΚΕ ΟΤΕ .::. Καταστατικό ΠΚΕ ΟΤΕ

Καταστατικό ΠΚΕ

       Το καταστατικό του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ Ν. Κοζάνης αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα και έχει ψηφιστεί  από την Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση των μελών του Π.Κ. που έγινε στις 25-11-04 στην Κοζάνη. Το καταστατικό αυτό, τροποποιεί και συμπληρώνει το προϊσχύσαν καταστατικό, που είχε εγκριθεί από το Πρωτοδικείο Κοζάνης με την υπ' αριθμ. 11/1985 απόφαση. Η τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου έγινε προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του καταστατικού της Πολιτιστικής Ένωσης Εργαζομένων ΟΤΕ. (Π.Ε.Ε. ΟΤΕ).

       Οι σκοποί του Πολιτιστικού Κέντρου είναι:

  1. Η ανάπτυξη συναδελφικών σχέσεων,
  2. Η εξύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του καθώς και όλων των κατοίκων του νομού,
  3. Η καλλιέργεια του πνεύματος της συναδελφικής αρετής και ευγενούς άμιλλας,
  4. Η ψυχαγωγία και άθληση των μελών.

       Ειδικότερα στα πλαίσια των σκοπών του Π.Κ. περιλαμβάνονται και στόχοι όπως η προάσπιση της ελεύθερης και δημοκρατικής έκφρασης και δράσης, η προσπάθεια για τη διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης, η διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η διασφάλιση της εθνικής και πολιτιστικής μας φυσιογνωμίας, η καλλιέργεια του πνεύματος, της τέχνης και της φυσιολατρίας, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ενίσχυση κάθε είδους δραστηριότητας που θα συμβάλλει στην πραγματοποίηση μιας πλατιάς και ουσιαστικής παιδείας και μιας αληθινής και δημιουργικής ψυχαγωγίας.

      Οι σκοποί και οι στόχοι του Π.Κ. δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το καταστατικό


Πίσω
Κάρτα Μέλους
Πληροφορίες για την κάρτα
Περισσότερα...
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
Περισσότερα...
Αρχειοθήκη
Φωτογραφίες από τα παλιά
Περισσότερα...
Αιμοδοσία
Πληροφορίες για αιμοδοσία
Περισσότερα...

Copyright © Σύλλογος ΟΤΕ 2018

Template by Function 1